Väsbytandläkarna
Snarkskena

Snarkskena

På uppdrag av Region Stockholm gör vi individuellt anpassade snarkskenor, eller AAS (antiapnéskena). Dessa behandlar framgångsrikt mild till måttlig sömnapné (OSA, obstruktivt sömnapné). Genom att skenan håller underkäken i ett mer framskjutet läge under natten, så hålls luftvägen öppen och snarkningarna och andningsuppehåll minskar eller upphör helt. Snarkningar kan vara farliga för hälsan om man även har andningsuppehåll, men hjälp finns att få! Vid misstanke om sömnapné så ska man vända sig till en husläkare/allmänläkare som skriver en remiss för sömnutredning. Om läkaren kan sätta diagnosen sömnapné och bedömer att den kan behandlas med snarkskena (AAS) så skickas en remiss till tandläkare som utför behandlingen. Behandlingen bekostas då av Region Stockholm och patienten betalar endast patientavgift, samma som i sjukvården.